מחירון התקנת מזגנים

א. קידוח בלוק יותר מאחד בהתקנה יחוייב 100 ש"ח נוספים.

ב. תעלה פי.וי.סי  תוספת  למטר 50 ש"ח. 

ג.קידוח בטון עד 20 ס"מ  בהתקנה יחוייב 200ש"ח נוספים. 

ד. קידוח בטון 40 ס"מ    בהתקנה יחוייב 400 ש"ח נוספים.

ה.מחיר ההתקנה  מזגן מפוצל 1 כ"ס עד 1.25 כ"ס  800 ש"ח  

{כולל צנרת 3 מטר,תושבתליחידה החיצונית ,כבל בין יחידות }כל מטר נוספת מעל 3 מטר יחוייב ב 90 ש"ח למטר. 

ו.מחיר ההתקנה מזגן מפוצל 1.5 כ"ס עד 2 כ"ס  800 ש"ח  

{כולל צנרת 3 מטר,תושבתליחידה החיצונית ,כבל בין יחידות }כל מטר נוספת מעל 3 מטר יחוייב ב 90 ש"ח למטר.  

ז. מחיר ההתקנה 2.5כ"ס עד 3.5 כ"ס  900 ל 1400 ש"ח   

{כולל צנרת 3 מטר,תושבת ליחידה החיצונית ,כבל בין יחידות }כל מטר נוספת מעל 3 מטר יחוייב ב 130 ש"ח   

  ח. מחיר ההתקנה מזגן מפוצל 4 כ"ס ועד 4.5 כ"ס   1850ש"ח  

{כולל צנרת 3 מטר,תושבת ליחידה החיצונית ,כבל בין יחידות }כל מטר תוספת מעל 3 מטר יחוייב ב 150 ש"ח למטר. 

 מחירים לא כוללים מע"מ